Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

Τρίτη 11.10.2016-Εισαγωγική Διάλεξη Ειδ. Χώρου 7ου

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 10.10.2016

Την Τρίτη θα γίνει η εισαγωγική διάλεξη των Ειδ. Θεμ. Αρχ. Χώρου & Επικ. 7ου Εξαμήνου με θέμα: "Οι Έννοιες ως Εργαλεία Σχεδιασμού: Κενό + Χρόνος".

Αμφιθέατρο Τομέα ΙΙΙ, 4ος Όροφος, Κτ. Τοσίτσα, 15:30-17:30.

Ο Διδάσκων

Ν.-Ι. Τερζόγλου