Αλλαγή ώρας ομάδας Φ.Μπουγιατιώτη - 18.10.2016

Ημερομηνία: 
Κυριακή 16.10.2016

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, το μάθημα  της ομάδας της Φ. Μπουγιατιώτη θα πραγματοποιηθεί στις 16:30 αντί των 15:30, στην αίθουσα του μαθήματος (Α003).