Διανομή σημειώσεων Ιστορίας της Τέχνης

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 31.10.2016

Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου, ώρα 11:45, θα διανεμηθεί από το Σπουδαστήριο Ιστορίας της Τέχνης, κτήριο Τοσίτσα, γρ. T214, το τυπωμένο τεύχος σημειώσεων με τίτλο Συλλογή Κειμένων Προϊστορικής, Γεωμετρικής και Αρχαϊκής Τέχνης, που αφορά στο σκέλος της ιστορίας τέχνης του μαθήματος Ιστορία και Θεωρία 1 (διδάσκων Μανόλης Μικράκης). Τα ίδια κείμενα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή από την ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα mycourses.ntua.gr