Έναρξη δήλωσης και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Ημερομηνία: 
Τρίτη 01.11.2016

Δηλώσεις συγγραμμάτων στον Έύδοξο για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ.έτου 2016 - 2017

Οι δηλώσεις  συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

 

Διανομή συγγραμμάτων

Η διανομή των  συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τον ΕΥΔΟΞΟ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017.

 

Ποιοί δικαιούνται

Δικαιούνται την χορήγηση έντυπου διδακτικού συγγράμματος από τον Έυδοξο τόσο οι φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πρώτου πτυχίου, όσο και εκείνοι που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016).

 

Ποιοί δεν δικαιούνται

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και εκείνοι  που είναι ήδη κάτοχοι δευτέρου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.