Ανακοίνωση για τη χρήση της αίθουσας 423

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 10.11.2016

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που χρησιμοποιούν αίθουσα 423, να επικοινωνήσουν

επειγόντως με τη Γραμματεία, γιατί η αίθουσα θα αδειάσει προκειμένου να  καθαριστεί.

 

 

                                                                                               ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ