Προκήρυξη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για Γεωμετρικές Απεικονίσεις

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 10.11.2016

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017,  για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  1. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 1 (χειμερινό εξάμηνο)
  2. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 2 (εαρινό εξάμηνο)
  3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (χειμερινό εξάμηνο)
  4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΙΑ (εαρινό εξάμηνο)
  5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (χειμερινό εξάμηνο)

 

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Πατησίων 42

106 82 Αθήνα

κτήριο Τοσίτσα, Ισόγειο

12:00 − 2:00 μ.μ.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 25−11−2016