Προκήρυξη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για Ζωγραφική

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 10.11.2016

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017,  για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  1. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 (χειμερινό εξάμηνο)
  2. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (ΧΡΩΜΑ) 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (χειμερινό εξάμηνο)
  3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό εξάμηνο)
  4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό εξάμηνο)
  5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό εξάμηνο)

 

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Πατησίων 42

106 82 Αθήνα

κτήριο Τοσίτσα, Ισόγειο

12:00 − 2:00 μ.μ.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 25−11−2016