Κατάθεση δικαιολογητικών των δικαιούχων μετεγγραφής για το ακαδ.έτος 2016 - 2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 11.11.2016

                             Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2016

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν την μετεγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και αναγράφονται στον πίνακα όπως αυτός  κυρώθηκε  με  την με υπ´ αριθμ. 187299/Ζ1/04-11-2016  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής (ισόγειο κτηρίου Τοσίτσα, αίθ. Τ10), ώρα 09.00 π.μ - 11.00 π.μ.  και να προσκομίσουν  όλα  τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί  με  την αίτησή τους στο υπουργείο ότι θα υποβάλλουν,  στις εξής ημερομηνίες: Δευτέρα 14 ή Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία της Σχολής στα τηλέφωνα 210 772 3330 & 210 772 3332. 

 

Δικαιολογητικά:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν οι μετεγγραφόμενοι, αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας (166808/Z1/07-10-2016) με θέμα «Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2016-2017» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Ε. «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά» (σελ. 6-7).

 

Διαδικασία:

  1. Κατά την προσέλευσή τους οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο και μία φωτοτυπία τους, από τα οποία να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
  2. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών από άλλο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κυρωμένη από νόμιμη αρχή.
  3.  Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεν πρέπει να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τη Σχολή προέλευσης, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους και να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
  4. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύναται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α΄24) προσκομίζοντας στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων αναλυτική βαθμολογία και οδηγό σπουδών της Σχολής/Τμήματος Προέλευσης.
  5. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Nike