Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Λειτουργία Γραμματείας της Κατεύθυνσης Β' [18 έως 25 Νοεμβρίου 2016]

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 11.11.2016

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία της Κατεύθυνσης Β': "Πολεοδομία και Χωροταξία" δεν θα λειτουργεί μεταξύ 18 και 25 Νοεμβρίου 2016. Για επείγοντα αιτήματα ή ερωτήματα, μπορείτε να απευθύνεστε στη κ. Αλεξανδροπούλου, υπεύθυνη της Επιστημονικής Γραμματείας της Κατεύθυνσης Α' (210 7722250, salexandropoulou@arch.ntua.gr).