Ανοιχτές Συζητήσεις για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 11.11.2016

Καλούνται τα μέλη της Σχολής που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις ανοιχτές συζητήσεις της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών σχετικά με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, να καταθέσουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους.

Η κατάθεση των εισηγήσεων  θα γίνεται:

·         από τη Δευτέρα 21/11/2016 μέχρι την παραμονή της εκάστοτε προγραμματισθείσας συζήτησης στην Κεντρική Γραμματεία της Σχολής και

·         την ημέρα της συζήτησης στον συντονιστή της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών καθηγητή Α. Παπαϊωάννου.

 

Το πρόγραμμα των ανοιχτών αυτών συζητήσεων, ανά γνωστικό αντικείμενο, έχει ως εξής:

α/α

Γνωστικό αντικείμενο

Ημερομηνία

Ώρα

1.

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά

30.11.2016

10:00

2.

Ιστορία – Θεωρία της αρχιτεκτονικής και της πόλης

07.12.2016

12:00

3.

Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες Σχεδιασμού & Αναπαράστασης

(πληροφορική, γεωμετρικές απεικονίσεις κ.λ.π.)

21.12.2016

10:00

4.

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

11.01.2017

10:00

5.

Χωρικός σχεδιασμός

(Πολεοδομία, Χωροταξία, Αστικός Σχεδιασμός)

25.01.2017

10:00

6.

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία

(Οικοδομική, Δομική Μηχανική, Δομήσιμα Υλικά, Ενεργειακός Σχεδιασμός, Ακουστική κ.λ.π.)

01.02.2017

10:00

7.

Υποστηρικτικά μαθήματα

(Μαθηματικά, Φυσική, Στατιστική κ.λ.π.)

08.02.2017

10:00

 

Οι συζητήσεις θα διεξάγονται στην αίθουσα 322 (3ος όροφος κτ. Μπουμπουλίνας).