Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Δ. 407/80

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 01.12.2016

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, την παρ. 6 του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 και την παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.4386/2016 όπως ισχύουν, με μισθολογική αντιστοιχία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας πέντε (5) μηνών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017, με δυνατότητα ανανέωσης με γνωστικό αντικείμενο:

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

για τη διδασκαλία των μαθημάτων "Οικοδομική 2" και "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6Α".

 

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πατησίων 42

106 82 Αθήνα

κτήριο Τοσίτσα, Ισόγειο

12:00 − 2:00 μ.μ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 16−12−2016

Συνημμένα Αρχεία: