Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

Ημερίδα Ναοδομίας-Τετάρτη 7.12.2016-15:30-19:00

Ημερομηνία: 
Τρίτη 06.12.2016

Ομιλητές: Ν.-Ι. Τερζόγλου, Σ. Γυφτόπουλος, Μ. Μικράκης, Μ. Αδάμη.

Επιμέλεια-Οργάνωση: Γ. Γιαννίτσαρης.

Συνημμένα Αρχεία: