Πρόγραμμα παρουσιάσεων φοιτητικών εργασιών

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 14.12.2016

Στην πλατφόρμα mycourses.ntua.gr έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα παρουσιάσεων των φοιτητικών εργασιών για το τρέχον εξάμηνο

http://mycourses.ntua.gr/courses/ARCH1023/document/eidika_themata_5_paro...