Πρόσκληση για την επίδοση του βραβείου "Λύσανδρου Καυταντζόγλου" επίδοση 9ου εξαμ. ακαδ. έτους 2016-2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 16.12.2016

Ανακοίνωση- Πρόσκληση γαι τη χορήγηση του βραβείου "Λύσανδρου Καυταντζόγλου" ακαδ. έτους 2016-2017, το οποίο απονέμεται σε πέντε (5) φοιτητές/τριες που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο Μ.Ο. Βαθμολογίας στο 9ο εξάμηνο σε δύο εξεταστικές περιόδους.

Δείτε τα επισυναπτόμενο αρχεία.

Συνημμένα Αρχεία: