Χορήγηση Υποτροφίας στη μνήμη των "εκ Μετσόβου ευεργετών"

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 16.12.2016

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τη χορήγηση της Υποτροφίας στη μνήμη των "εκ Μετσόβου ευεργετών" σε φοιτητή καταγόμενο από το Μέτσοβο ακαδ. έτους 2010-2011 με λήξη προθεσμίας των δικαιολογητικών την 31η.01.2017.

Μετά την λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.