Νέα διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 16.12.2016

Ενημερώνουμε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ότι αλλάζει η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών.

Στην ιστοσελίδα της Σχολής θα βρείτε όλες τις αιτήσεις που αφορούν στην έκδοση πάσης φύσεως βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και αντιγράφων διπλώματος και πιο συγκεκριμένα:

Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση και την υπογράψετε, τη μετατρέπετε σε αρχείο pdf και την αποστέλλετε στο email: protocol@arch.ntua.gr με τον τίτλο «Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού».

Προσοχή: Για την έκδοση των πιστοποιητικών απαιτείται χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Όλα τα πιστοποιητικά παραλαμβάνονται από το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας της Σχολής, κατά τις ημέρες και ώρες κοινού (Δευτέρα έως Πέμπτη 12:00 – 14:00).

Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και οι Διδάκτορες θα πρέπει να καταβάλλουν παράβολο (1,52€/αντίγραφο) στην Κεντρική Γραμματεία της Σχολής πριν την παραλαβή των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Συνημμένα Αρχεία: