Εγγραφή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. των αιτούντων μετεγγραφή για το ακαδ. έτος 2016 - 2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 16.12.2016

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 «Εγγραφή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. των αιτούντων μετεγγραφή
    για το ακαδ.έτος 2016 - 2017»

Η Γ.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. στη συνεδρίασή της με αρ.4/14-12-2016 επικύρωσε τον ακόλουθο πίνακα των αιτούντων μετεγγραφή για το ακαδ. έτος 2016 – 2017, των οποίων ο έλεγχος των δικαιολογητικών, που κατέθεσαν στη Γραμματεία, διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. 158978/Ζ1/27-09-2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) Υ.Α. “Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», με τη με αριθ. 166808/Ζ1/7-10-2016 εγκύκλιο σχετικά με «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017», το έγγραφο με αρ. πρωτ. 187301/Ζ1/ 4-11-2016 «Διαβίβαση ονομαστικού πίνακα αιτούντων μετεγγραφή του ακαδ. έτους 2016-17 – Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών» όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. 206761/Ζ1/05-12-2016 εγκύκλιο «Διαβίβαση ονομαστικού πίνακα αιτούντων μετεγγραφής του ακαδ. έτους 2016-17 – Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών» παρ.1.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (κωδ.υποψηφίου)

 1.  

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (16021660)

 1.  

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (16006725)

 1.  

ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (16030303)

 1.  

ΚΟΥΒΑ  ΕΛΕΝΗ (16023066)

 1.  

ΚΟΥΚΟΥΝΙΑ ΜΑΡΘΑ - ΗΛΙΑΝΑ (16038290)

 1.  

ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ (16006348)

 1.  

ΛΥΓΕΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (15007691)

 1.  

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (16001784)

 1.  

ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ (15022696)

 1.  

ΜΠΑΡΚΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (15024248)

 1.  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (16008664)

 1.  

ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (16022334)

 1.  

ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΝΑ (16048110)

 1.  

ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ (16013011)

 1.  

ΤΡΑΓΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ (16017456)

 1.  

ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΛΟΥΚΙΑ (16006274)

 1.  

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (16501663)

 1.  

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  (16013340)

 

Η εγγραφή των ανωτέρω στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. θα γίνει στις εξής ημερομηνίες από
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 έως Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 και ώρες 12:00 – 14:00 στη Γραμματεία της Σχολής.

 

Για την εγγραφή τους απαιτούνται:

 1. Αίτηση Εγγραφής (χορηγείται από την Γραμματεία)
 2. Αποφοιτήριο – Διαγραφή από τη Σχολή Προέλευσης ή Πρωτοκολλημένη Αίτηση Διαγραφής, την  οποία  έκανε ο αιτών στη Σχολή / Τμήμα Προέλευσής του.
 3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία της Σχολής στα τηλέφωνα 210 772 3330 ή 210 772 3332. 

 

                        Αθήνα, 16 – 12 - 2016

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ