Ε. Θ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ 7ΟΥ

Δημόσια Κτίρια Πολιτισμού

Διάλεξη Μάνου Περράκη, Τετάρτη 11/01

Ημερομηνία: 
Κυριακή 08.1.2017

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Τετάρτης 11/1 θα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Μάνο Περράκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πνευματικό κέντρο γενικά και ειδικότερα για τις επεκτάσεις του Βυζαντινού Μουσείου που σχεδίασε. Η διάλεξή του αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.