Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την οικονομική υποστήριξη της συμμετοχής των τελειοφοίτων σπουδαστών του Ιδρύματος σε συνέδρια έτους 2016 (κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 01.2.2017

Δείτε τη συνημμένη Ανακοίνωση - Πρόσκληση που αναφέρεται στο κληροδότημα "Δημητρίου Θωμαΐδη" και ειδικότερα στην υποστήριξη της συμμετοχής τελειοφοίτων για συμμετοχές σε συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2016, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 26η.04.2017.

Συνημμένα Αρχεία: