Επίδοση Βραβείου φοιτητών που δημοσίευσαν εργασία σε επιστημονικό περιοδικό ή σε συνέδριο με σύστημα κριτών έτους 2016 (κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 01.2.2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά στην ανακοίνωση του βραβείου (Δημητρίου Θωμαΐδη) για τη βράβευση των φοιτητών που δημοσίευσαν εργασία σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο κριτών έτου 2016, με έναρξη υποβολής των δικαιολογητικών την 27η.01.2017 και καταληκτική ημερομηνία την 26η.04.2017.

Συνημμένα Αρχεία: