Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2016-2017 [13/2-26/5]

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 06.2.2017

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2016 – 2017, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, σύμφωνα και με το συνημμένο πρόγραμμα. Καθώς δεν θα προηγηθεί συνολική παρουσίαση των μαθημάτων, οι σπουδαστές/τριες της Κατεύθυνσης καλούνται να παρακολουθήσουν το σύνολο των μαθημάτων την πρώτη εβδομάδα, ή/και να συμβουλευτούν τις ιστοσελίδες των μαθημάτων, για να ενημερωθούν για το περιεχόμενό τους.

Συνημμένα Αρχεία: