Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Διαλέξεων Φεβρουαρίου 2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 07.2.2017

Ενημερώνονται οι φοιτητές:

1.Καταχώρηση Βαθμού Διάλεξης

α) Κατάθεση τεύχους διάλεξης και εντύπου - διάλεξης (επισυνάπτεται), στην  Βιβλιοθήκη του κτ. Αβέρωφ.

β) Προσκόμιση στη Γραμματεία του Τομέα, όπου ανήκει ο υπεύθυνος  της διάλεξης, της Βεβαίωσης Παραλαβής Διάλεξης (δίδεται από τη βιβλιοθήκη).

2. Projector

-Τα αμφιθέατρα Α002, Α008 και Αμφ. Χώρων διαθέτουν Projector. Και σύνδεση με VGA καλώδιο το οποίο φτάνει ως την έδρα.

-Τα αμφιθέατρα  T101 και Μ318 δεν διαθέτουν projector. Οι σπουδαστές θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τις γραμματείες των τομέων που ανήκουν οι υπεύθυνοι διδάσκοντες των διαλέξεών τους.

Αν οι φορητοί υπολογιστές των σπουδαστών δεν διαθέτουν θύρα VGA  θα πρέπει να φροντίσουν να προμηθευτούν κατάλληλο σύνδεσμο.

Δοκιμαστική προβολή (ολιγόλεπτη προβολή και δοκιμή μηχανημάτων) μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης για την Αρχιτεκτονική και την Πόλη το αργότερο μία ημέρα πριν την παρουσίαση της διάλεξης από τις 12.00 έως τις 15.00 καθημερινά.

 

Επισυνάπτονται:

α) Πρόγραμμα Διαλέξεων Φεβρουαρίου 2017

β) Έντυπο που πρέπει να συνοδεύει το τεύχος της διάλεξης,  το οποίο ο φοιτητής θα καταθέσει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.