ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 17.2.2017

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ΝΑ ΠΡΟΣΈΛΘΟΥΝ ΣΤO ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΣΤΙΣ 13:00. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.