Έναρξη ηλεκτρονικών εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2016 - 2017

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 17.2.2017

ΕΝΑΡΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017

 

Οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων στο Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα γίνουν μόνο μέσω διαδικτύου. από:

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 έως Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Πέραν της ημερομηνίας αυτής η Γραμματεία δεν θα κάνει δεκτές εκπρόθεσμες εγγραφές και δηλώσεις, αλλά ούτε και αλλαγές μαθημάτων.

Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα της Σχολής www.arch.ntua.gr/page/1120

  • Όσοι φοιτητές δεν έχουν κωδικό πρόσβασης (username και password) πρέπει να φροντίσουν την έγκαιρη παραλαβή τους από τη Γραμματεία της Σχολής.
  • Για την ορθή δήλωση των ειδικών μαθημάτων επισημαίνουμε τα εξής:

Α) συμβουλευτείτε πρώτα το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ακαδ. Έτους 2016-2017 (για περίπτωση σύμπτωσης ώρας)

Β) δεν επιτρέπεται η επιλογή δύο ειδικών μαθημάτων από τον ίδιο Τομέα στο ίδιο εξάμηνο

Υπενθυμίζουμε ότι:

  • οι φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus οφείλουν να εγγραφούν και να δηλώσουν τα μαθήματα που πρόκειται να αντιστοιχίσουν, ώστε να τους περαστεί ο βαθμός.
  • υποχρέωση εγγραφής έχουν και οι φοιτητές που οφείλουν μόνο Διπλωματική Εργασία

Πέραν των ημερομηνιών αυτών δεν θα γίνει ΠΛΕΟΝ δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Α) Δεν θα μπορούν να χορηγηθούν από τη γραμματεία βεβαιώσεις σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες για το τρέχον εξάμηνο (πιστοποιητικά τα οποία είναι απαραίτητα για έκδοση-θεώρηση κάρτας σίτισης ή βιβλιαρίου υγείας, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, επιδόματα, υποτροφίες-βραβεία κλπ)

Β) Δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση βαθμών στα μαθήματα που θα θέλετε να εξεταστείτε στην κανονική εξεταστική του εαρινού εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακ. έτους.

Γ) Θα υποχρεωθείτε να επιστρέψετε στον "Εύδοξο" τα συγγράμματα  που θα έχετε παραλάβει για μαθήματα που δεν έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την οδηγία " περί επιστροφής συγγραμμάτων" να γνωρίζετε ότι θα χάσετε το δικαίωμα της δωρεάν παραλαβής συγγραμμάτων για τα επόμενα εξάμηνα.

Από τη Γραμματεία