Τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" καθώς και "Αγγλικής Γλώσσας " του 4ου εξαμήνου

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 20.2.2017

1. Η διδασκαλία του διασχολικού μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" θα γίνεται κάθε  Τετάρτη 16:00- 19:00, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,  κτήριο Βέη αμφιθέατρο Β2, Ε.Μ.Π. Ζωγράφου.

 

2. Η διδασκαλία του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας του 4ου εξαμήνου - Ορολογία θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή 17:30 - 19:15 στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, στα Νέα Κτήρια, Αίθουσα 7, Ε.Μ.Π. Ζωγράφου.