Αλλαγή στην ώρα της διδασκαλίας του μαθήματος

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 20.2.2017

Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας του 4ου εξαμήνου θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή 17:30 - 19:15 στη Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών, στα Νέα Κτήρια στην αίθ.7