Θωμαΐδειο Βραβείο για δημοσιεύσεις έτους 2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 06.2.2017

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Σχολών του Ε.Μ.Π., ως και απόφοιτοί του, οι οποίοι δημοσίευσαν εργασία, με ή χωρίς συν-συγγραφείς, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2016) σε:

  1. επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται σε έγκριτες βάσεις δεδομένων (π.χ. Scopus, Science Citation Index Expanded) ή
  2. πρακτικά συνεδρίων με πλήρες κείμενο μετά από κρίση, όπως προκύπτει από την πρόσκληση του συνεδρίου,

μπορούν να υποβάλουν από 27.01.2017 έως 26.04.2017 στη Δ/νση Μέριμνας/Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Θωμαΐδειο Κτίριο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, τηλ: 210-7721927 & 210-7721820, αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην συνημμένη προκήρυξη.

Το συνολικό διαθέσιμο ποσό ανέρχεται σε 47.292 € με ανώτατο ποσό επίδοσης το ποσό των 400,00 €/εργασία σε περιοδικό και των 200,00 €/εργασία σε συνέδριο.

Η βράβευση πραγματοποιείται ανά εργασία και κάθε φοιτητής δικαιούται να βραβευτεί μία φορά ανά έτος. Εάν στην εργασία συμμετείχαν περισσότεροι δικαιούχοι φοιτητές ως συν-συγγραφείς, το ποσό ισομοιράζεται μεταξύ των δικαιούχων.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του/της δικαιούχου.

Συνημμένα Αρχεία: