ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Τελική ημερομηνία για την απομάκρυνση των μακετών 6 &7/3/2017 10.00-17.00

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 03.3.2017

Η τελική ημερομηνία για την απομάκρυνση των μακετών ορίστηκε η Δευτέρα 6 και η Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 από 10.00-17.00.