Έναρξη δήλωσης και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 15.3.2017

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΛΩΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων των φοιτητών στον ΕΥΔΟΞΟ θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 05 Μαΐου 2017.

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2016-17.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τους εκδοτικούς θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου  2017.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Στο εαρινό εξάμηνο το σύνολο των συγγραμμάτων που μπορούν να παραληφθούν για τη Σχολή μας είναι εννέα (9).

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι  δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές, που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή απορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx) ή στο τηλ.2152157850 από τις 9:00 έως τις 17:00 καθημερινά πλην Σαββατοκύριακου.