Τα profiles με οδηγίες για τα plotters της Μ428 & πως θα αποκτήσω δικό μου.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 16.3.2017

Έχουν αναρτηθεί στο Site της Σχολής μας τα profile με οδηγίες για τους εκτυπωτές και plotters της Μ426 όπου τυπώνετε τις εργασίες σας. Επίσης υπάρχουν και οδηγίες για να κάνετε profiles για τον οικιακό εκτυπωτή σας όπως και πώς να αποκτήσετε profile για την οθόνη του laptop σας.

Site Σχολής\Δομή\Εργαστήρια\Εργαστήριο Φωτογραφίας και Εντύπου\Υλικό.