Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 6ΟΥ

Αρχιτεκτονική και Σεισμός

Διάλεξη του ομ. καθ. κ. Π. Τουλιάτου

Ημερομηνία: 
Κυριακή 19.3.2017

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του μαθήματος Ειδικά Θέματα Οικοδομικής 6ου εξαμήνου "Αρχιτεκτονική και Σεισμός" θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του ομ. καθ. κ. Π. Τουλιάτου την Δευτέρα 19.3.2017 στις 18:00 στο αμφ. του κτηρίου Αβέρωφ.