Απομάκρυνση Μακετών Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2017

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 20.3.2017

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

 

  • Επιστροφή μακετών:

Οι μακέτες της έκθεσης των Διπλωματικών θα παραλειφθούν από τους κατόχους τους την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 – 13:00 με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 ο χώρος θα διατεθεί για νέα έκθεση.