Πρόσκληση για το μοίρασμα των καμαρινιών

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 27.3.2017

Η ανακατανομή και το μοίρασμα καμαρινιών στους δικαιούχους φοιτητές*

θα γίνουν την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Τ10.

Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα οφειλόμενα μαθήματα.

 

 

 

 

*όσοι  έχουν κάνει αίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για την περίοδο Ιουνίου 2017 και για  προηγούμενες περιόδους και δεν είχαν πάρει.