Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Αρχιτεκτονικό συνέδριο Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ [Πρόσκληση]

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 06.4.2017

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και να συμβάλλετε με τον τρόπο που εσείς θα κρίνετε δημιουργικότερο, στην διεξαγωγή του Αρχιτεκτονικού Συνέδριου, τον Οκτώβρη του 2017, στην Αθήνα, που διοργανώνει το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ.

Τίτλος του Συνέδριου είναι:

"Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής:

Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες.

Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και Σχεδιασμού.”

Σας επισυνάπτουμε:

την 1η Ανακοίνωση του Συνεδρίου,

την πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση της οργανωτικής του επιτροπής, (με υπενθύμιση προθεσμιών που σχετίζονται με τις επιτροπές και την παρουσίαση ανακοινώσεων).