Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 6ΟΥ

Αρχιτεκτονική και Σεισμός

Διαλέξεις και πείραμα στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Ημερομηνία: 
Σάββατο 22.4.2017

Σας ενημερώνουμε ότι το υπόλοιπο εξάμηνο το μάθημα θα γίνεται κάθε Τετάρτη 15:30. 

Προσκεκλημένοι ομιλητές και πειραματική διαδικασία:

  • Την Τετάρτη 26.04.2017 στις 15.30 θα κάνει διάλεξη για την Σαντορίνη η Ομοτ. Καθηγήτρια ΑΠΘ Κλαίρη Παλυβού "Πολυόροφη αρχιτεκτονική στους πρόποδες του ηφαιστείου της Σαντορίνης, 3500 χρόνια πριν. Μια σύγχρονη ματιά στην αντισεισμική μέριμνα των προϊστορικών κατοίκων του νησιού".
  • Την Τρίτη 16 Μαίου  θα γίνει το πείραμα στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Το  πρόγραμμα θα  ανακοινωθεί σύντομα. Την Τετάρτη 17.5.2016 δεν θα γίνει μάθημα. 
  • Στις 24.05.2017 στις 15.30 (εκτός αν υπαρξει νεότερη ανακοίνωση αλλαγής ώρας) θα  κάνει διάλεξη η αρχιτέκτων Caterina Carocci Professor University of Catania με θέμα "Βλαβες σε κτήρια από τους πρόσφατους σεισμούς  στην Ιταλία"

 .