Ενημέρωση για τα Συνθετικά Μαθήματα

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 20.3.2012

Το Δ.Σ της Σχολής (αρ.18 15/3/2012) διευκρινίζει προς τους σπουδαστές/στριες ότι αν δεν προλάβουν να παραδώσουν στις δυο προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους το θέμα τους στα συνθετικά μαθήματα τότε υποχρεούνται να κάνουν το θέμα του νέου εξαμήνου. Ειδικές περιπτώσεις θα έρχονται με εισήγηση από τους υπεύθυνους διδάσκοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνημμένα Αρχεία: