Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών στον Τομέα Πολεοδομίας σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας στη μνήμη "Προκοπίου Στυλ. Βασιλειάδη" 2016-2017

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 02.12.2016

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε εκτέλεση της Διαθήκης της αποθανούσης Μαρίας Χας Στυλ. Βασιλειάδη καλεί τους ενδιαφερόμενους Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους από το Ίδρυμα, να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη χορήγηση της Υποτροφίας στη μνήμη "Προκοπιου Στυλ. Βασιλειάδη", ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην ειδικότητα της Πολεοδομίας σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.

Το αντικείμενο και οι προϋποθέσεις αναφέρονται στην συνημμένη πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 10/01/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στη:
Δ/νση Μέριμνας - Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Θωμαΐδειο Κτίριο - Πολυτεχνειούπολη - Ζωγράφου
κα Μπαλαμπάνη - τηλ. 210 772 1951
e-mail: balabani@central.ntua.gr

Συνημμένα Αρχεία: