Έκθεση και υποβολή στοιχείων διπλωματικών εργασιών

Ημερομηνία: 
Τρίτη 20.3.2012

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο οδηγιών για τη Διαδικασία Συμμετοχής στην Έκθεση της Πρυτανείας και Κατάθεσης Διπλωματικής Εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Ε.Μ.Π. (DSpace).

Συνημμένα Αρχεία: