Ημερομηνίες Εξετάσεων Σεπτεμβρίου, Διπλωματικών, Διαλέξεων

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 16.5.2017

·         Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΕΜΠ (απόφαση  Συγκλήτου 3η /2016/17.06.2016), η εξεταστική Σεπτεμβρίου ξεκινά τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και λήγει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.

·         Οι ημερομηνίες δήλωσης :

      ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ περιόδου Ιουνίου 2017 θα γίνουν από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα , από 1 έως 9 Ιουνίου 2017 (παρουσίαση 3 έως 7 Ιουλίου 2017).

Περιόδου Σεπτεμβρίου 2017  θα γίνουν από τον υπεύθυνο καθηγητή στον     αντίστοιχο τομέα , από 4 έως 8 Σεπτεμβρίου 2017 (παρουσίαση 25 έως 29 Σεπτεμβρίου 2017).

      ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ περιόδου Ιουνίου 2017 από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα, από 12 έως 16 Ιουνίου 2017 (παρουσίαση 10 έως 14 Ιουλίου 2017).

Περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα, από 11 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017    (παρουσίαση 23 έως 27 Οκτωβρίου 2017).

Συνημμένα Αρχεία: