Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Γραμματεία και μαθήματα 24/5

Ημερομηνία: 
Τρίτη 23.5.2017

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και λόγω των σπουδαστικών εκλογών, τα μεταπτυχιακά μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν και η Γραμματεία της Κατεύθυνσης Β' θα παραμείνει κλειστή.