Πολιτική ενάντια στη σεξουαλική και έμφυλη παρενόχληση

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 26.5.2017

Η Γενική Συνέλευση στη συνεδρίασή της αρ. 9/05−04−2017 εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την Πολιτική της Σχολής ενάντια στη σεξουαλική και έμφυλη παρενόχληση.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Συνημμένα Αρχεία: