Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 6ΟΥ

Αρχιτεκτονική και Σεισμός

31.5.2017 Διάλεξη με θέμα Οι ξύλινες κατασκευές και ο σεισμός. Από την προϊστορία μέχρι τους πρόσφατους σεισμούς της Κεφαλλονιάς.

Ημερομηνία: 
Τρίτη 30.5.2017

Tο μάθημα της Τετάρτης 31.5.2017 θα γίνει στο αμφ. Μ318 στις 15:30 από την επ. καθ. κ. Ελευθερία Τσακανίκα. Η διάλεξή της θα έχει θέμα: Οι ξύλινες κατασκευές και ο σεισμός. Από την προϊστορία μέχρι τους πρόσφατους σεισμούς της Κεφαλλονιάς.