Πρόσκληση για συμμετοχή σε εργαστήριο "Place and Locality vs. Modernism: Examples of emerging new paradigms in Architectural Design"

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 31.5.2017

Πρόσκληση για συμμετοχή σε εργαστήριο "Place and Locality vs. Modernism: Examples of emerging new paradigms in Architectural Design"

 

Στα πλαίσια του προγράμματος ARCHI-MED-ES και σε συνεργασία με σχολές της Ελλάδος, Κύπρου, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, διοργανώνεται διεθνές εργαστήριο στο Λαύριο (16-20 Ιουλίου 2017). Παρακαλούνται οι σπουδαστές που επιθυμούν να συμμετάσχουν και έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής με σύντομο βιογραφικό/portfolio (μέχρι 10 σελίδες), αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών, και αναλυτική βαθμολογία του 5ου, 6ου και 7ου εξαμήνου,  το αργότερο μέχρι τις 12 Ιουνίου 2017  (ηλεκτρονικά στη δ/νση elconstantinidou@gmail.comdnikolaou@arch.ntua.gr )

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα Αρχεία: