Πρόγραμμα Διαλέξεων περιόδου Ιουνίου 2017

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 22.6.2017

Ενημερώνονται οι φοιτητές:

1.Καταχώρηση Βαθμού Διάλεξης

α) Κατάθεση τεύχους διάλεξης και εντύπου - διάλεξης (επισυνάπτεται), στην  Βιβλιοθήκη του κτ. Αβέρωφ.

β) Προσκόμιση στη Γραμματεία του Τομέα, όπου ανήκει ο υπεύθυνος  της διάλεξης, της Βεβαίωσης Παραλαβής Διάλεξης (δίδεται από τη βιβλιοθήκη).

2. Projector

-Τα αμφιθέατρα Α002, Α008 και Αμφ. Χώρων & T101 διαθέτουν Projector και σύνδεση με VGA καλώδιο το οποίο φτάνει ως την έδρα.

-Το αμφιθέατρο   Μ318 δεν διαθέτει projector. Οι σπουδαστές θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τις γραμματείες των τομέων που ανήκουν οι υπεύθυνοι διδάσκοντες των διαλέξεών τους.

Αν οι φορητοί υπολογιστές των σπουδαστών δεν διαθέτουν θύρα VGA  θα πρέπει να φροντίσουν να προμηθευτούν κατάλληλο σύνδεσμο.

 

Επισυνάπτονται:

α) Πρόγραμμα Διαλέξεων Ιουνίου 2017

β) Έντυπο που πρέπει να συνοδεύει το τεύχος της διάλεξης,  το οποίο ο φοιτητής θα καταθέσει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.