Συνάντηση για το πρόγραμμα των διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2017

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 23.6.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η συνάντηση για τον ορισμό ημέρας και ώρας παρουσίασης των Διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2017, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27-6-2017 και ώρα 13:00μ.μ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ