Παράδοση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, επιστροφή μακετών και υλικού εργασίας

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 29.6.2017

Παράδοση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Πέμπτη 29/6 στο κτ.Αβέρωφ

 

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2  στην αίθουσα Α003

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4 (του Τομέα Ι στην Α006, του Τομέα 3 στους Χώρους)

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6 (του Τομέα Ι στην Α102, του Τομέα 3 στους Χώρους)

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8

  • των Εφεσίου Ε. - Τσιράκη Σ. – Γυφτόπουλου Σ. στην Α104, παρουσίαση & επιστροφή μακετών την Παρασκευή 30/6/17
  • των Βασιλάτου Π. – Καφρίτσα Μ. – Νικολάου Δ. στην Α106
    - Η παρουσίαση των σπουδαστών στη διδακτική ομάδα Καφρίτσα – Βασιλάτου Π. την Παρασκευή  & επιστροφή μακετών την Δευτέρα 3/7/17

- Η παρουσίαση των σπουδαστών στη διδακτική ομάδα Νικολάου Δ. – Βασιλάτου Π. τη Δευτέρα 3/7/17 & επιστροφή μακετών την ίδια μέρα

 

Επιστροφή Μακετών

Όσον αφορά στην επιστροφή των μακετών ισχύει η ημερομηνία που έχει ορίσει ο κάθε διδάσκοντας.

Γενικότερα, καταληκτική ημερομηνία επιστροφής μακετών είναι η Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν παραλάβει ως την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017  ό,τι υλικό (παλιές μακέτες, υλικό κατασκευής μακετών, κ.τ.λ. ) έχουν αφήσει στις αίθουσες του κτ.Αβέρωφ, στην αίθουσα Τ12 ή στην αίθουσα Μ1.

Μετά την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 οι αίθουσες θα καθαριστούν από τις μακέτες και το  υλικό εργασίας που θα έχει παραμείνει.