Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τη χορήγηση των "Υποτροφιών Grivalia Properties"

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 14.7.2017

Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση - πρόσκληση που αναφέρεται στη χορήγηση των "Υποτροφιών Grivalia Properties" στον διπλωματούχο των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αντίστοιχα ο οποίος:

- έχει εισαχθεί στη Σχολή του τον Σεπτέμβριο του 2012 και ολοκληρώσει τις σπουδές του στα πέντε έτη σπουδών τον Ιούνιο του 2017.

- έχει λάβει τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος μεταξύ των φοιτητών της Σχολής ου και 

- δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή για το ακαδ. έτος 2016-2017.

Συνημμένα Αρχεία: