Τελικά αποτελέσματα μοριοδότησης για την επιλογή των συμμετεχόντων σπουδαστών στην εκπαιδευτική εκδρομή στο Αμβούργο/Ανόβερο "Resilient European Cities"

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 25.7.2017

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης (μετά και από την υποβολή ενστάσεων / αντιρρήσεων ) για την επιλογή των συμμετεχόντων σπουδαστών στην εκπαιδευτική εκδρομή στο Αμβούργο/Ανόβερο με αντικείμενο "Resilient European Cities", 22-27.9.2017

Συνημμένα Αρχεία: