Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του Βραβείου "Ευστράτιου Γαλανή"

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 27.7.2017

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την ανακοίνωση - παράταση υποβολής αιτήσεων, λόγω μη προσέλευσης υποψηφίων, για τη διεκδίκηση του Βραβείου "Ευστράτιου Γαλανή", που χορηγείται σε οικονομικά αδύναμους φοιτητές που έχουν γεννηθεί στην Ήπειρο και εισήχθησαν στο ΕΜΠ το έτος 2016.

Συνημμένα Αρχεία: