Δήλωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Ημερομηνία: 
Τρίτη 05.9.2017

 

Οι δηλώσεις εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για τον Φεβρουάριο του 2018, θα γίνονται στην Κεντρική Γραμματεία της Σχολής 4 έως 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  • να παραλαμβάνουν τη σχετική αίτηση και να την επιστρέψουν στη Γραμματεία με την υπογραφή του διδάσκοντα που θα επιβλέψει τη διπλωματική τους.
  • να οφείλουν έως 6 μαθήματα.
  • να ενημερώνουν τη Γραμματεία αν είχαν παλαιότερη αίτηση την οποία και τροποποιούν (μόνο σε περίπτωση αλλαγής διδάσκοντα ή ομάδας).